บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

แบตเตอรี่ VARTA


แบตเตอรี่ VARTA

แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 42B20L

ขนาด 12.9 x 19.7 x 22.7 cm | ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 9 | แอมป์ 35 | CCA 300 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,000.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55B24R

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 430 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,100.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55B24L

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 430 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,100.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55D23L

ขนาด 17.3 x 23.0 x 22.7 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 60 | CCA 550 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,500.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 80D26L

ขนาด 17.3 x 26.0 x 22.5 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 75 | CCA 580 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,800.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN62 (56219)

ขนาด 17.5 x 24.4 x 19.0 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 60 | CCA 525 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 2,900.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 80D26R

ขนาด 17.3 x 26.0 x 22.5 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 75 | CCA 580 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 3,100.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 105D31L

ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.6 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 90 | CCA 710 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 3,300.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 105D31R

ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.6 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 90 | CCA 710 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 3,300.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN75 (57539)

ขนาด 17.6 x 27.8 x 18.9 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 75 | CCA 630 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน มีความทนทานสูงต่อทุกสภาพอากาศ

฿ 3,300.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN80 BLUE

ขนาด 17.5 x 31.5 x 19.0 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 90 | CCA 912 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง สินค้าคุณภาพจากเยอรมนี ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน

฿ 4,300.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN100 (60044)

ขนาด 17.6 x 34.8 x 18.9 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 100 | CCA 800 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง สินค้าคุณภาพจากเยอรมนี ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน

฿ 4,500.00 สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น DIN85 (F19)

ขนาด 17.5 x 31.4 x 19.0 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 17 | แอมป์ 90 | CCA 800 แบตเตอรี่รถยนต์ ชนิดแห้ง สินค้าคุณภาพจากเยอรมนี ที่ให้กำลังไฟสูงตลอดอายุการใช้งาน

฿ 8,600.00 สอบถาม