บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

แบตเตอรี่ AMARON


แบตเตอรี่ AMARON

แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 42B20L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 35 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 85D23L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 60 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 2,500 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 95D31R SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 80 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 85D23R SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 60 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 1,300 ถึง 1,500 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 105D31L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 90 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 3,000 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 55B24L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 45 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 2,400 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 80D26L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 60 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 3,000 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 105D31R SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 90 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 3,000 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 55B24R SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 45 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 1,500 ถึง 2,400 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม
แบตเตอรี่รถยนต์ Amaron รุ่น 95D31L SMF

แบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ (V) 80 แอมป์ (Ah) ใช้กับเครื่องยนต์ 2,500 ถึง 2,700 ซีซี. รับประกัน 24 เดือนในกรณีเสียจากโรงงาน

สอบถาม