บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992
  • th

ฮอนด้า แอคคอร์ด (Honda Accord)


ฮอนด้า แอคคอร์ด (Honda Accord)

Honda Accord (1988-1992)

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น N50ZL

ขนาด 17.0 x 25.6 x 22.4 cm ประเภท เติมน้ำกลั่น | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 60 | CCA 348

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS80L

ขนาด 17.3 x 25.7 x 20.3 cm ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 14 | แอมป์ 70 | CCA 600

 

Honda Accord (1994-2012)

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60R

ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm ประเภท เติมน้ำกลั่น | แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 46B24R-MF

ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 400

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX70L

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 52 | CCA 470

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS60R

ขนาด 12.9 x 23.6 x 20.0 cm ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 400

 

Honda Accord Hybrid

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS60R

ขนาด 12.9 x 23.6 x 20.0 cm ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 400