บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992
  • th

ฮอนด้า แจ๊ส (Honda Jazz)


ฮอนด้า แจ๊ส (Honda Jazz)

Honda Jazz

แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 46B19L-MF

ขนาด 12.7 x 18.7 x 22.5 cm | ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 40 | CCA 400

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX60L

ขนาด 12.9 x 19.7 x 22.7 cm | ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 10 | แอมป์ 40 | CCA 310

แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 42B20L

ขนาด 12.9 x 19.7 x 22.7 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 9 | แอมป์ 35 | CCA 300

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS40L

ขนาด 12.7 x 19.5 x 22.2 cm | ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 40 | CCA 370

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85

ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm | ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 65 | CCA 520