บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ฮอนด้า สตรีม (Honda Stream)


ฮอนด้า สตรีม (Honda Stream)

Honda Stream

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น NS60L

ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm ประเภท เติมน้ำกลั่น| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น NS60L

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm ประเภท เติมน้ำกลั่น| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น 46B24L-MF

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น 46B24R-MF

ขนาด 12.7 x 23.6 x 22.2 cm ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 50 | CCA 400

แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 50B24L-MF

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 48 | CCA 439

แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 55B24L-MF

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 430

แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55B24L

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 430

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น D60L-DL

ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.5 cm ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 45 | CCA 325

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS60L

ขนาด 12.9 x 23.6 x 20.0 cm ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 12 | แอมป์ 45 | CCA 400