บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ฮอนด้า พรีลูด (Honda Prelude)


ฮอนด้า พรีลูด (Honda Prelude)

Honda Prelude

แบตเตอรี่ PANASONIC รุ่น 75D23L-MF

ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 65 | CCA 533

แบตเตอรี่รถยนต์ VARTA รุ่น 55D23L

ขนาด 17.3 x 23.0 x 22.7 cm ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 60 | CCA 550

แบตเตอรี่รถยนต์ GS รุ่น Q85

ขนาด 17.3 x 23.2 x 22.5 cm ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 65 | CCA 520