บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992
  • th

ฮอนด้า บริโอ้ (Honda Brio)


ฮอนด้า บริโอ้ (Honda Brio)

Honda Brio

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น ADX60L

ขนาด 12.9 x 19.7 x 22.7 cm ประเภท กึ่งแห้ง | แผ่น/ช่อง 10 | แอมป์ 40 | CCA 310

แบตเตอรี่รถยนต์ 3K รุ่น VS40L

ขนาด 12.7 x 19.5 x 22.2 cm ประเภท แห้ง | แผ่น/ช่อง 11 | แอมป์ 40 | CCA 370