บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ราคาแบตรถยนต์ Volvo


ราคาแบตรถยนต์ Volvo

Volvo

ชื่อรุ่นรถยนต์

ขนาดแอมป์

ค่า CCA

ราคาพร้อมเทิร์น

V50

80AH

740

2,300

V60

75AH

680

1,800

V40

80AH

740

2,300

V70

100AH

850

2,700

V80

75AH

680

1,800

XC90 T6

75AH

680

1,800

S40

80AH

740

2,300

S60

80AH

740

2,300

S80

80AH

740

2,300

S90

80AH

740

2,300