บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ราคาแบตรถยนต์ Mini


ราคาแบตรถยนต์ Mini

Mini

ชื่อรุ่นรถยนต์

ขนาดแอมป์

ค่า CCA

ราคาพร้อมเทิร์น

R56

65AH

540

1,700

JOHN COOPER WORKS

65AH

680

1,700

COUNTRY MAN

75AH

680

1,800

S3

75AH

680

1,800

S5

80AH

740

2,300