บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ราคาแบตรถยนต์ Chevtolet


ราคาแบตรถยนต์ Chevtolet

Chevrolet

ชื่อรุ่นรถยนต์

ขนาดแอมป์

ค่า CCA

ราคาพร้อมเทิร์น

COLORADO

75AH

680

1,800

AVEO

65AH

540

1,700

OPTRA

65AH

540

1,700

TRAILBLAZER

75-100AH

680

1,800-2,700

CAPTIVA

75-100AH

680

1,800-2,700

CRUZE

75-80AH

680

1,800-2,300

SONIC

45-65AH

540

1,400-1,700

SAFIRA

75AH

680

1,800