บริษัท ทีซีเอส ออโต้คาร์เซอร์วิส จำกัด
โทร 081-554-1536, 083-294-5544, 084-695-4992

ราคาแบตรถยนต์ Bmw


ราคาแบตรถยนต์ Bmw

BMW

ชื่อรุ่นรถยนต์

ขนาดแอมป์

ค่า CCA

ราคาพร้อมเทิร์น

E90

100AH

800

2,700

E60

100AH

800

2,700

E46

100AH

800

2,700

E39

75AH

800

1,800

SERIES 7

100AH

800

2,700

SERIES 5

100AH

800

2,700

Z3

80AH

740

2,300

Z4

80AH

740

2,300

Z6

100AH

850

2,700

X10

100AH

850

2,700

X5

100AH

850

2,700

F15

100AH

850

2,700